Regulamin

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Doba w pensjonacie trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

.

Należność za pobyt w pensjonacie pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

.

W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Pensjonat nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu, wyżywienia lub usługi. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.

.

Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).

.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 za całą dobę.

.

Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-22.00.

.

Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.

.

Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

.

Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody administratora pensjonatu. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.

.

Właściciel pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking pensjonatu jest bezpłatny, niestrzeżony.

.

Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości 20,00 zł za dobę.

.

W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach pensjonatowych grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

.

Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

.

Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

.

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.

.

Do pokoju wydawany jest tylko jeden komplet kluczy. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN.

.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

.

Życzymy miłego pobytu Noclegi FIKUSÓWKA